Roheline kool

Rakvere Kungla Lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2019 a. ja meile on 2022 a. kevadel teistkordselt omistatud Roheline lipp. Rohkem infot programmi kohta saab lugeda siit

Sel aastal tegeleme lähemalt kolme teemaga:

 • TERVIS JA HEAOLU
 • TOIT
 • VESI

Septembris 2023 viisime läbi keskkonnaülevaatuse.

KUNGLA  LASTEAIA  KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 1. Kasutame ressursse säästlikult (kustutame ruumist lahkudes tuled, kasutame vett ja paberit säästlikult, meisterdame jääkmaterjalidest).
 2. Sorteerime prügi ja komposteerime aiajäätmed.
 3. Kasutame päris nõusid ühekordsete plastnõude asemel.
 4. Liigume võimalikult palju jalgsi ja jalgrattaga.
 5. Austame teisi kultuure ja nende traditsioone.
 6. Viime võimalikult palju õppetegevusi läbi õues.
 7. Suurendame elurikkust lasteaia õuealal.
 8. Täiendame end pidevalt keskkonnahariduse teemadel ja osaleme keskkonnateemalistes projektides.

2023 a. ühendasime terviseedendusliku ja rohelise kooli töörühmad ning uue töörühma nimeks sai TERK.

Töörühma koosolekute protokollid

 

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 8 külalist ja 0 liiget