Hakkame lugema

Lapsed õpivad lugema erinevas vanuses, mõni juba 3-4-aastaselt , teine alles 8-9-aastaselt. Mõned hakkavad lugema suurema vaevata, teised peavad lugema õppimiseks kaua tõsist tööd tegema. Just koolieelsel aastal tekib vanematel sageli mure, et laps ei oska veel lugeda. Nende ärevus kandub üle ka lapsele, kes ei taha selle "raske asjaga" tegeleda. Lapse oskustega tutvudes aga selgub, et vähese abiga ja rohke innustamisega juba natuke oskab lugeda küll. Seega kõige tähtsam on positiivne hoiak ja muidugi eeskuju. 

Lugemisoskus ei teki üleöö. Laps hakkab lugema, kui tal on selleks valmisolek, see aga kujuneb sammhaaval. Lugemiseks on vajalik tähtede tundmine ja häälikanalüüsi oskus. Sageli on vanemad mures, et tähed on ammu selged, aga sõnu kokku laps ei loe. Järelikult ongi vaja õpetada häälikanalüüsi. Häälikanalüüs on:

 • häälikute tajumine teiste häälikute reas, silbis, sõnas (koputa/hüppa/plaksuta vms, kui kuuled A häälikut: e, o, a, luu, ai, maa jne)
 • hääliku asukoha määramine sõnas (sõna alguses, keskel, lõpus: mis häälikuga sõna algab? jne)
 • häälikute arvu määramine sõnas (häälimise käigus erinevate esemete ladumine vastavalt nimetatud häälikule, näiteks nööbid, käbid, legoklotsid, kivid vms)
 • häälikute järjekorra määramine (häälimine st sõnas olevate häälikute nimetamine õiges järjekorras)

VAATA ka Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse voldikut häälimise kohta.

Rajaleidja voldikutest "Hakkame lugema ja kirjutama!" ja "Kui lugemine on lapsele raske" leiab samuti häid nõuandeid.
karuaabits

 Lugema õppimiseks ja häälikanalüüsi harjutamiseks sobib hästi kõigile tuntud "Karu-Aabits", kus tähe ja pildi kõrval on vanemale ettelugemiseks väike jutt ja soovitused häälikanalüüsi harjutamiseks antud tähega.

 
 
 
triinu triinu trikatreiViive Kuusi "Triinu-Triinu Trika-Trei" sobib 5-6-aastaste lastele mänguliseks abivahendiks häälikanalüüsi õpetamisel. Paralleelselt häälikute kuulamisega on võimalik lapsele tutvustada ka vastavaid tähti , asetades neid lauale, tahvlile vm. Tasub tähele panna, et raamatus esitatud tähtede värvid (täishäälikud A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü punased, suluta kaashäälikud L, M, N, R, S, V, H sinised ja sulghäälikud K, P, T rohelised) vastavad koolis kasutatavale süsteemile. 

 

 

 

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 20 külalist ja 0 liiget