Väärtuskasvatus

Kungla lasteaed on väärtuspõhine lasteaed – see tähendab, et kogu meie õppe – ja kasvatustegevust läbib väärtuskasvatus. Tartu ülikooli eetikakeskus on meie lasteaeda  tunnustanud tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ väärtuspõhise lasteaia kujundamise eest. Väärtuste all mõeldakse seda, mis on inimese jaoks elus tähtis ning vajalikuks peetakse, et meie jaoks oluline kanduks üle meie lastele.

Väärtused ei tule iseenesest, neid õpetatakse ja õpitakse hetkest, kui laps sünnib. Lasteaias tegeleme me süsteemse ja teadmistepõhise väärtuskasvatusega „Kiusamisest vaba lasteaed“, Persona Dolls ja „Oskuste õppe“ metoodikaid kasutades. Väärtuskasvatus avaldub kõiges, mis lasteaias toimub: õppetegevustes, reeglites, üritustes, traditsioonides – terves last ümbritsevas keskkonnas!

Meie väärtused:

 • KOOSTÖÖ

      1. Tunneme rõõmu koosolemisest ja koostegutsemisest.

      2. Seame ühiseid eesmärke ja tegutseme koos nende saavutamise nimel.

      3. Õpime üksteiselt ning jagame oma teadmisi ja kogemusi ka teistega.

 • HOOLIVUS

       1. Oleme heatahtlikud ja viisakad üksteise suhtes, märkame ja aitame abivajajaid.

       2. Peame kinni ühistest kokkulepetest.

       3. Õpime ise ja õpetame lastele looduse hoidmist ja tegutseme jätkusuutlikult.

 • JULGUS 

       1. Julgeme väljendada oma vajadusi ja küsida abi.

      2. Julgeme oma mõtteid välja öelda, uusi ideid pakkuda ja nende üle konstruktiivselt arutleda.

      3. Julgeme proovida uusi ideid ja neid ellu viia.

 • PAINDLIKKUS

      1. Näeme muutustes võimalust õppimiseks ja arenguks.

     2. Oleme valmis tegema kompromisse ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

     3. Teeme vajadusel asju teistmoodi kui tavaliselt.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 20 külalist ja 0 liiget