Hea Algus

Hea alguse programm kannab lapsekeskse metoodika põhimõtteid ja rõhutab demokraatlikke väärtusi. Kungla lasteaias töötab Hea Alguse programmi järgi Krõlli rühm. Programmi jätkusuutlikkus ja head tulemused on tagatud sellega, et kõik programmi kasutavad meeskonnaliikmed on saanud koolituse Hea Alguse koolituskeskuse juures. Antud programmi puhul on oluline mõista mängu läbi õppimise tähtsust ja tingimuste loomise olulisust, et laps saaks olla loov, aktiivne õppija, valikute tegija, otsustaja. 

Hea Alguse rühmas on rühmaruum jagatud avatud riiulitega tegevuskeskusteks kuhu lapsed saavad oma huvist lähtudes tegutsema registreeruda. Materjale ja tegevuskeskusi tähistavad rühmas selged trükitähtedes sildid ja pildid. Tegevuskeskused on sisustatud nii, et võimaldada lastele valikuid, soodustada loovust, avastamis- ja õppimissoovi, kaaslastega arvestamist, oma käitumise ja tunnete jälgimist.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 153 külalist ja 0 liiget