Robootika

Kungla lasteaed kasutab HITSA poolt finantseeritud robootikavahendeid.

Robootikavahendite kasutamise eesmärgid:

 • Äratada  ja toetada laste huvi matemaatika ja tehnoloogia vastu  koolieelses eas ( MATIK-haridus).
 • Koostöö ning probleemide lahendamise oskuse parandamine.
 • Toetada integreeritult kõiki õppekava valdkondi (näiteks keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, liikumine, muusika, kunst, üldoskused).
 • Pakkuda lastele erinevaid õppimiskogemusi osaledes mitmetel robootikaga seotud üritustel (ProgeTiigri Tulevikutegijad, Code Week, Robotex, First Lego League Jr)
 • Robootikavahendite ristkasutuse kaudu Rakvere Rohuaia ja Rakvere Triinu Lasteaiaga pakkuda lastele laialdasemaid võimalusi õppimiseks. Samuti suhete loomiseks teiste, sarnaste huvidega lastega ning nende omavahelise koostöö arendamiseks.

Robootika lõimimisel lasteaia õppe-kasvatustegevustega:

 • Tunneb laps rõõmu robotiga tegutsemisest.
 • Arenevad koostööoskused.
 • Lapsed õpivad lahendama ettetulevaid probleeme.
 • Lapsed mõistavad põhjus-tagajärje seoseid.
 • Areneb loovus ja loogiline mõtlemine.
 • Laps mõistab lihtsamaid mehaanika põhimõtteid.
 • Areneb püsivus ja tähelepanelikkus.
 • Laps oskab haridusrobotit eesmärgipäraselt kasutada.

Kungla lasteaias toimub robootika huviring 6-7 aastastele lastele.

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 35 külalist ja 0 liiget