One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    Rühmad    DOKUMENDID    Kontakt    Personal    UUDISED    MENÜÜ     Tervist Edendav Lasteaed (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE UUDISLEHT    e-kokaraamat    Vabad töökohad    Tegevus-ja õppekava    Projektid
Uudiste arhiiv  TÄNA KÕIK ORIENTEERUMA PALERMOSSE!!!  KUNGLA LASTEAIA LAPSED ROBOTEXIL 1.DETS. 2018  Heategevus - Virumaa loomade varjupaik
Print
LUMELINNA EHITAMA! RITUS ON EDASILKATUD, UUS AEG SELGUB JRGMISEL NDALAL!!

Lasteaia kohatasu alates 1.01.2018
3. jaanuar 2018Lapsevanema poolt kaetav osalustasu on altes 01.01.2018: 

 

 35 €  kuus (s.o 7% alampalga määrast) ja tasutakse arve alusel jooksva kuu eest 25. kuupäevaks Rakvere linnavalitsuse kontole:

 AS SEB Pank:  EE641010502003041004

Swedbank AS: EE132200221024705911

Danske Bank AS: EE213300334262760003

 Alus: Rakvere linnavolikogu 25.juuni 2014. a. määrus nr. 17 

 

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Vastu võetud 25. juunil 2014 nr 17

                                                                             

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

 

§ 1. Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

1) sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

 

§ 2. Määruse paragrahvis 1 kehtestatud vanemate poolt kaetava osa suuruse osas on vanem vabastatud lasteaiarühma osa tasumisest:

1) 50% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;

2) 80% ulatuses, kui lasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

 11.09.2018  Sgislaat 13. sept. 2018
15.08.2018  Kik rhmad avatakse 27. august
10.08.2018  Tkorraldus alates 13.augustist
02.08.2018  Suvine tkorraldus alates 06.augustist
19.06.2018  Suvine tkorraldus alates 19. juulist 2018
14.06.2018  Suvine tkorraldus 18.- 22. 06.2018
01.06.2018  Suvine tkorraldus 4.- 15. 06.2018
30.05.2018  Juuni nnemaal
12.04.2018  UUTE LASTE TUTVUMISRITUS
03.01.2018  Lasteaia kohatasu alates 1.01.2018

Uudiste arhiiv

© 2009-2019 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT