One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    Rühmad    DOKUMENDID    Kontakt    Personal    MENÜÜ    UUDISED     Tervist Edendav Lasteaed (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE UUDISLEHT    e-kokaraamat    Vabad töökohad    Tegevus-ja õppekava    Projektid
Õppekava  Etendused  Ühisüritused
Print
Rakvere Kungla Lasteaia tegevuskava

RAKVERE  KUNGLA LASTEAIA TEGEVUSKAVA  2018/2019

 

Alushariduse põhieesmärk  on toetada lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.  Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.

 

Meie lasteaia PÕHIEESMÄRK:   LÄHTUDES LAPSE ARENGUST,  TOETADES LAPSE INDIVIDUAALSUST.  KOOSTÖÖ .

Moto: Iga inimene loeb !

 

* Sisekontroll      

 Eesmärgid:      1. Läbimõeldud planeerimine ja õppetegevuste lõimimine aitab  võita aega laste vabategevuseks, õues viibimiseks. 1  õuesõppetegevus nädalas!             

                         2. Rühmaõpetajad märkavad  ja toetavad  lapse  individuaalset eripära. Õppe-ja kasvatustegevus korraldatakse vastavalt lapse võimetele ja  arengutasemele.               

                         3. Koostöös koduga on tagatud lapse mitmekülgne ja  järjepidev areng ning tervis. Dokumenteerimine muudab lapse    õppimisprotsessi nähtavamaks.

                 

Aasta põhieesmärk kannab endas järgmiseid väärtuseid:  hoolivus, vastutus, head kombed, tervis

 

·         Õppeaasta eesmärgi täitmiseks pöörame tähelepanu:

Mängule - mänguoskus on kõikide üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Liikumisele – liigume palju, sest liikumine on tervise sõber.  Planeerime aktiiv-ja õuesõppetegevusi. liikumismäng 2 x nädalas.

 

* Asutuse juhtimise ja arendamise strateegia                            

     Põhiülesanne:

Personali ametialase professionaalsuse toetamine ja parima pedagoogilise kogemuse tutvustamine rühma meeskonnale.    

Lasteaia arengukava koostamine       

                 

                            

 

 

© 2009-2019 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT