One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    RÜHMAD    DOKUMENDID    KONTAKT    PERSONAL    MENÜÜ    UUDISED    TERVIST EDENDAV LASTEAED (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE TEATAJA    VABAD TÖÖKOHAD    TEATRID JA ÜRITUSED LASTEAIAS.    PROJEKTID    ROHELINE KOOL
Lasteaia päevakava  Hoolekogu.  Meie visioon, missioon, põhiväärtused  Traditsioonid  Tänusõnad  Lasteaia tasu
Print
  • Visioon: Aastaks 2028 on Kungla lasteaed turvaline, innovaatiline, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus võimaldatakse järjepidevat õppimist mängu- ja loovtegevuste kaudu, tagades meie kultuurilooga seotud kvaliteetse alushariduse
  • Missioon: Koostöös vanematega aidata lapsel turvaliselt kasvada iseendaks – loovaks, avatuks ja enesekindlaks.

 

  • Põhiväärtused: Üksteist toetav ja lapsest lähtuv kollektiiv, kes on avatud uutele teadmistele ja muudatustele.

 

Lasteaia väärtuseid kajastavad järgmised  vanasõnad:

 

•          Lahke silm leiab sõpru.

•          Aita sõpra hädas, siis aidatakse ka sind.

•          Valel on lühikesed jalad.

•          Mis sa omale ei soovi, seda ära tee teisele.

•          Kaks meest ikka kaks meest.

•          Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.

© 2009-2021 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT