One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    RÜHMAD    DOKUMENDID    KONTAKT    PERSONAL    MENÜÜ    UUDISED    TERVIST EDENDAV LASTEAED (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE TEATAJA    VABAD TÖÖKOHAD    TEATRID JA ÜRITUSED LASTEAIAS.    PROJEKTID    ROHELINE KOOL
Lasteaia päevakava  Hoolekogu.  Meie visioon, missioon, põhiväärtused  Traditsioonid  Tänusõnad  Lasteaia tasu
Print

Rakvere linnavolikogu otsusega on Rakvere linna lapsevanemad vabastatud lasteaia kohatasust aprillis ja mais 2021 a.

Lasteaia tasu

Lasteaia osalustasu on  aiarühmas 40,88 €, sõimerühmas 70,08 €, mis tuleb kanda Rakvere linnavalitsuse arveldusarvele 25. kuupäevaks.

AS SEB Pank:  EE641010502003041004

Swedbank AS: EE132200221024705911                                 

Danske Bank AS: EE213300334262760003

 

Kahe ja enama lapse puhul saab soodustust. 

Osalustasu tasub vanem aastas 12 kuud.

Osalustasu tasub vanem jooksva kuu eest.  

                      

 Alus: Rakvere linnavolikogu 25.juuni 2014. a. määrus nr. 17 

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine.

      

Lasteaeda toitlustab Mervir OÜ, kontakt merike@mervir.ee ja 5154432.

Lasteaia toidupäeva maksumus on:    

1,5- 4 aastastel 1.80€ / lapsevanem tasub 1.53 kuna 15% maksab Rakvere linn                                            

5-7 aastastel 2.40 € / lapsevanem tasub 2.04 kuna 15% maksab Rakvere linn  

 

Toidupäeva maksumusest moodustab hommikusöök 15%, lõunasöök 60% ning oode 25%. 

Alates 1. jaanuar 2019 tasub Rakvere linn ise lasteaias käivate Rakvere linna registreeritud laste hommikusöögid.

 

© 2009-2021 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT