One moment...
LASTEAIAST    LAPSEVANEMALE    RÜHMAD    DOKUMENDID    KONTAKT    PERSONAL    MENÜÜ    UUDISED    TERVIST EDENDAV LASTEAED (TEL)     GALERII    ÕNNE ja TOOMASE TEATAJA    VABAD TÖÖKOHAD    TEATRID JA ÜRITUSED LASTEAIAS.    PROJEKTID    ROHELINE KOOL
Lasteaia päevakava  Hoolekogu.  Meie visioon, missioon, põhiväärtused  Traditsioonid  Tänusõnad  Lasteaia tasu
Print
 

Rakvere  KUNGLA Lasteaed  avati 1978.aastal, on ehitatud 12 rühma ja 280 lapse jaoks.

Meie lasteaias on:

11 aiarühma ja 1 sõimerühm, neist 1 Hea Alguse rühm. 4 rühma kasutavad õppetöös projektõppe meetodit.

Laste igapäevast elu  korraldavad rühmas kaks õpetajat ja õpetaja abi või õpetaja, assistent ja õpetaja abi, lisaks  liikumis-ja muusikaõpetaja. Vajadusel tegelevad lastega logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. 
Igal rühmal  on 2 rühmaruumi ja lapsi rühmades kuni 20.
Et päeva rühmas üheskoos alustada, ootame Teie lapsi lasteaeda hiljemalt kell 8.30.
Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-st kella 19.00-ni.
Kella 18.00 – 19.00 viibivad lapsed valverühmas
 
Meie lasteaia  eripäraks on:
 •        kaasaegsed liikumisõpetuse vahendid ja liikumissaal;
 •        süvendatud tegevus Eesti rahvakultuuri traditsioonide  tutvustamiseks ja väärtuskasvatus;
 •        täiendav eesti keele õpetamine vene rahvusest lastele;
 • ·      huviringid:  jalgpallitrenn, jooga,  tantsuring, inglise keele ring, robootika ring.
 •        avar õueala kaasaegsete mängu- ja ronimisvahenditega;
 •        liiklusväljak;
 •       suur õunapuuaed, kus peetakse perepiknikke, viiakse läbi  üritusi ning saadakse varju kuumadel suvepäevadel ning  supeldakse basseinis; 
 •        terviseedendamine ja õuesõpe:
 • veebiajaleht Õnne ja Toomase uudisleht; 

    
 •        Päikesejänku, Poku, Mõmmi,  Muumi, Karupoeg Puhhi, Pipi ja Tähekese rühma personal  on läbinud  MTÜ Lasteakaitse Liidu projekti koolituse ja omavad  õigust  kasutada " Kiusamisest vaba lasteaed"  metoodikat, Öökullirühm Persona Dolls metoodikat:

Meie lasteaed on tunnustatud tiitliga "Hea lasteaia teerajaja" väärtuspõhise lasteaia

kujundamise, pärimuskultuuri ja laste iseseisva tegutsemise väärtustamise eest.

 

 

Meie lasteaed kuulub alates 2001 a. tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

 

Meie lasteaed liitus 2019 a. programmiga Roheline Kool ja meile omistati Roheline lipp. 

         

© 2009-2021 Lasteaed "Kungla"
Kungla 5a, 44308 Rakvere
Üldtelefon: (+372) 324 1668 või (+372) 5 567 1937
kunglalasteaed@gmail.com
by doIT